Base station Fixed position > UHF > Yagi 520-700MHz

Yagi 520-700MHz

Stainless steel 3 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 30MHz, N-female, 150W, 6dBd - 700mm
Stainless steel 3 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 30MHz, N-female, 150W, 6dBd - 700mm
Y603-SS
Aluminium 6 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 20MHz bandwidth, N-female, 150W, 9dBd - 700mm
Aluminium 6 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 20MHz bandwidth, N-female, 150W, 9dBd - 700mm
Y606
Stainless steel 6 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 20MHz, N-female, 150W, 9dBd - 1.2m
Stainless steel 6 element square boom UHF Yagi - 520-700MHz, specify 20MHz, N-female, 150W, 9dBd - 1.2m
Y606-SS