RU400

Cable assembly 500mm RU400, UHF male and BNC male fitted
Cable assembly 500mm RU400, UHF male and BNC male fitted
CA050-S-N-UM-BM-E07
Cable assembly 700mm RU400, N-male fitted both ends
Cable assembly 700mm RU400, N-male fitted both ends
CA070-S-N-NM-NM-E7
Cable assembly 1m RU400, UHF male and N male coonector  fitted on ends.
Cable assembly 1m RU400, UHF male and N male coonector fitted on ends.
CA101-S-N-UM-NM-E7
Cable assembly 2m RU400, N-male fitted both ends
Cable assembly 2m RU400, N-male fitted both ends
CA102-S-N-NMC-NMC-E7
Cable assembly 3m RU400 ,N-male and N-female fitted
Cable assembly 3m RU400 ,N-male and N-female fitted
CA103-S-N-NM-NF-E7
Cable assembly 4.5m RU400, N-male and TNC male fitted
Cable assembly 4.5m RU400, N-male and TNC male fitted
CA104.5-S-N-NM-TM-E07
Cable assembly 4.68m RU400, N-male fitted both ends
Cable assembly 4.68m RU400, N-male fitted both ends
CA104.68-S-N-NM-NM-E7
Cable assembly 4m RU400, N-male fitted both ends
Cable assembly 4m RU400, N-male fitted both ends
CA104-S-N-NM-NM-E7
Cable assembly 5m RU400, N-male and N-female fitted
Cable assembly 5m RU400, N-male and N-female fitted
CA105-S-N-NM-NF-E7
Cable assembly 5m RU400, N-male and TNC male fitted
Cable assembly 5m RU400, N-male and TNC male fitted
CA105-S-N-NM-TM-E07
Cable assembly 5m RU400, N-male and TNC male (reverse) fitted
Cable assembly 5m RU400, N-male and TNC male (reverse) fitted
CA105-S-N-NM-TRG-E07
Cable assembly 8m RU400, N-type male fitted either end
Cable assembly 8m RU400, N-type male fitted either end
CA108-S-N-NM-NM-E07